Om skolen

Om Skolen for Biologisk Medisin

 

SBM er en utdanningsinstitusjon som tilbyr kurs, nettstudier og yrkesutdanninger innen feltet biologisk medisin og nærliggende fagområder.  Vi holder til i Nord-Odal kommune, en vakker bygd med ca 5.000 innbyggere, sør i Hedmark. Både daglig drift, undervisning og praksis foregår på Nord-Toner gård - et historisk sted med totalt ni bygninger, flotte uteområder, urtehage, permakulturpark m.v. Du kan lese mer om stedet HER

 

Historikk

I 2013 startet vi opp med de første nettstudiene i urtemedisin som et oppdateringstilbud gjennom FUB. Det ble raskt en suksess med mange studerende. Så kom ernæring og psykologi til samt en rekke praktiske kurs innen urtemedisin og ernæring. Studiedelen ble adskilt fra FUB i 2017 og fikk navnet Skolen for Biologisk Medisin. Vi utvidet til tre fulle yrkesutdanninger: Fytoterapeut, ernæringsterapeut og utøver av biologisk medisin. Flere hundre har tatt studier og kurs siden starten. Skolen ble offisielt stiftet 4. september 2017.

 

Ledelse

Rektor og daglig leder er biopat/fytoterapeut Anne Victoria Heiberg som har drevet utdanninger innen fagene siden 1992. Hun etablerte biopatutdanningen i Norge for den danske Biopat- og Urteskolen og var daglig leder (Universitetsgaten 22/24 i Oslo) i 6 år. Etablerte så den første norskeide biopatutdanningen (med partner) i 2004 og drev denne i Sandvika i Bærum frem til 2009 da hun solgte ut sin andel. Hun har hele tiden praktisert som biopat og fytoterapeut og har drevet FUB - faglig forum for utøvere av biologisk medisin - med seminarer på Håndverkeren i Oslo, rådgivning og medlemsskap siden 2010.

På skolen har vi godt utdannede fagkonsulenter og lærere i alle delfag som står for pensum, valg av lærebøker, oppgaver og eksamen, kursing mv i samarbeid med ledelsen. Disse kan du lese mer om HER

 

Holdning

SBM er nøytral i forhold til trender og retninger innen fagene og underviser åpent og informativt slik at studentene selv kan ta kvalifiserte valg i sin terapeutiske hverdag. Dette gjelder også produkter og tjenester som er aktuelle for kursdeltagere og studerende. Alle seriøse leverandører inviteres til å informere om sine tilbud ved å sende oss info til studentene og på Åpen dag.

Skolen samarbeider gjerne med og har et nøytralt forhold til alle foreninger og instanser som er knyttet opp mot terapeututdanningene. Vi ønsker at studentene skal ha flere valgmuligheter når det gjelder å organisere seg, både som studerende og som nyutdannede terapeuter. Alle foreninger er velkomne til å kontakte oss for informasjon ut til studentene om sine tilbud og hvis de trenger utdypende beskrivelser av studiene utover den informasjonen som ligger på websiden. Vi samarbeider også med andre utdanningsinstitusjoner til beste for bransjen og dens faglige utvikling og holder gjerne felles seminarer om aktuelle temaer.

 

Godkjenning

Vi etterstreber høy standard innen pensum, etikk og den praktiske gjennomføringen og vi benytter kun de fagpersoner vi anser som de aller beste for jobben. Skolen har også etiske regler som underskrives av alle studerende i yrkesutdanningene. Det finnes ingen offentlig godkjenningsordning som regulerer innholdet i våre tre yrkesutdanninger til Fytoterapeut SBM, Ernæringsterapeut SBM og Utøver av biologisk medisin SBM.  Eksaminerte terapeuter er godkjente som fullverdige medlemmer hos Faglig forum for Utøvere av Biologisk Medisin som du kan lese mer om HERSom utdannet ernæringsterapeut, fytoterapeut og utøver av biologisk medisin hos SBM er du berettiget til full ansvarsforsikring i praksis etter gjeldende regler fra det aktuelle forsikringsselskap.

Det finnes flere fagforeninger som er innlemmet i Helsedirektoratets register med tilbud om mva-fritak for medlemmene. Du kan lese mer om dette tilbudet HER. Registerordningen er frivillig, og det finnes ingen krav om at utøvere må registrere seg for å drive alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom gjelder for alle utøvere. Du kan lese mer om denne loven HER. Pr i dag er SBM ikke tilknyttet noen av foreningene med mva-fritak men vi er åpne for medlemsavtaler for våre nyutdannede terapeuter gjeldende fra 2020/21 når de første uteksamineres.

 

 

FIkk du svar på det du lurte på? Ta gjerne kontakt med oss HER