Om skolen

Om Skolen for Biologisk Medisin

 

Vi holder til på Tonergarden, sør i Hedmark. Enkelt å komme til fra Oslo, Gardermoen (Oslo lufthavn), Sverige mv.

På idylliske Nord-Toner gård kan vi utfolde oss med egen urtehage, permakulturpark, mange fine uteplasser, elven som renner langs med eiendommen osv. Et godt sted å være.

 

I 2013 startet vi opp med de første nettstudiene i urtemedisin som et oppdateringstilbud gjennom FUB. Det ble raskt en suksess med mange studerende.

Så kom ernæring og psykologi til. Studiedelen ble adskilt fra FUB i 2017 og fikk navnet Skolen for Biologisk Medisin. Vi utvidet til fulle utdanninger til fytoterapeut, ernæringsterapeut og utøver av biologisk medisin. SBM har også en rekke kurs og andre arrangementer i løpet av året. Vanligvis er undervisningen kl 10-17 med en times lunsj og 45 min undervisning/15 min pause gjennom dagen.

 

Rektor og daglig leder er biopat/fytoterapeut Anne Victoria Heiberg som har drevet utdanninger innen fagene siden 1992. Hun etablerte biopatutdanningen i Norge for den danske Biopat- og Urteskolen og var daglig leder (Universitetsgaten 22/24 i Oslo) i 6 år. Etablerte så den første norskeide biopatutdanningen (med partner) i 2004 og drev denne i Sandvika i Bærum frem til 2009 da hun solgte ut sin andel. Hun har hele tiden praktisert som biopat og fytoterapeut og har drevet FUB - faglig forum for utøvere av biologisk medisin - med seminarer på Håndverkeren i Oslo, rådgivning og medlemsskap siden 2010.

På skolen har vi godt utdannede fagkonsulenter i alle delfag og disse står for pensum, valg av lærebøker, oppgaver og eksamen, kursing mv.

 

SBM er nøytral i forhold til trender og retninger innen fagene og underviser fra alle altuelle innfallsvinkler slik at studentene selv kan ta kvalifiserte valg i sin terapeutiske hverdag. Dette gjelder også produkter og tjenester som er aktuelle for kursdeltagere og studerende. Alle seriøse leverandører inviteres til å informere om sine tilbud på Åpen dag.

Skolen samarbeider med og har et nøytralt forhold til alle foreninger og instanser som er knyttet opp mot terapeututdanningene. Vi ønsker at studentene skal ha flere valgmuligheter når det gjelder å organisere seg ved endt studietid og er derfor nå i prosessen med å sende studieplaner til alle aktuelle foreninger i Skandinavia.