Om skolen

Om Skolen for Biologisk Medisin

 

I 2013 startet vi opp med de første nettstudiene i urtemedisin som et oppdateringstilbud gjennom FUB. Det ble raskt en suksess med mange studerende.

Så kom ernæring og psykologi til. Studiedelen ble adskilt fra FUB i 2017 og fikk navnet Skolen for Biologisk Medisin. Vi utvidet til tre fulle yrkesutdanninger: Fytoterapeut, ernæringsterapeut og utøver av biologisk medisin. SBM har også en rekke kurs og andre arrangementer i løpet av året. Vanligvis er undervisningen kl 10-17 med en times lunsj og 45 min undervisning/15 min pause gjennom dagen. Skolens urtehage og områder for nyttevekster er viktige elementer i undervisningen og vi er i ferd med å lage et nytt, stort kursrom i fjøset hvor det blir en tilhørende kafe.Kafekjøkkenet benyttes til alle våre praktiske kurs.

 

Rektor og daglig leder er biopat/fytoterapeut Anne Victoria Heiberg som har drevet utdanninger innen fagene siden 1992. Hun etablerte biopatutdanningen i Norge for den danske Biopat- og Urteskolen og var daglig leder (Universitetsgaten 22/24 i Oslo) i 6 år. Etablerte så den første norskeide biopatutdanningen (med partner) i 2004 og drev denne i Sandvika i Bærum frem til 2009 da hun solgte ut sin andel. Hun har hele tiden praktisert som biopat og fytoterapeut og har drevet FUB - faglig forum for utøvere av biologisk medisin - med seminarer på Håndverkeren i Oslo, rådgivning og medlemsskap siden 2010.

På skolen har vi godt utdannede fagkonsulenter i alle delfag og disse står for pensum, valg av lærebøker, oppgaver og eksamen, kursing mv.

 

SBM er nøytral i forhold til trender og retninger innen fagene og underviser åpent og informativt slik at studentene selv kan ta kvalifiserte valg i sin terapeutiske hverdag. Dette gjelder også produkter og tjenester som er aktuelle for kursdeltagere og studerende. Alle seriøse leverandører inviteres til å informere om sine tilbud ved å sende oss info til studentene og på Åpen dag/.

Skolen samarbeider med og har et nøytralt forhold til alle foreninger og instanser som er knyttet opp mot terapeututdanningene. Vi ønsker at studentene skal ha flere valgmuligheter når det gjelder å organisere seg, både som studerende og som nyutdannede terapeuter. Alle foreninger er velkomne til å kontakte oss for informasjon ut til studentene om sine tilbud og hvis de trenger utdypende beskrivelser av studiene utover den informasjonen som ligger på websiden. Vi samarbeider også med andre utdanningsinstitusjoner til beste for bransjen og dens faglige utvikling og holder gjerne felles seminarer om aktuelle temaer.