* 17. mars

Informasjonskveld om utdanningene hos SBM

For deg som vurderer et av våre treårige studier - urtemedisin, ernæring og biologisk medisin

 

 

* 21.-22. mars

Psykologi, kommunikasjon med Liv Fjell-Sørensen

  • Bli mer bevisst dine reaksjonsmønstre

  • Lær om hvordan oppveksten din har vært med å prege deg og din personlighet

  • Få økt bevissthet om hvordan å ta gode valg

  • Lær å ta i bruk nyttige kommunikasjonsverktøy

  • Lær deg stressmestring

 

 

* 25.-26. april

Urtemedisin grunnkurs med Ken Lunn

Spennende lære om urtemedisinens historie og hvordan man i mange tusen år har benyttet planter til helseformål Vi gjennomgår mange urters egenskaper og virkeområder.

 

 

Kalender 

Oversikt med datoer for alle kurs, møter og arrangementer 

 

 

Lær urtemedisin over nett

Urtemedisin er studiet av botanikk og bruk av planter til medisinske formål. Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og urtemedisin er fortsatt mye brukt overfor kroniske plager.

 

 

Jobber du med mennesker?

På nettstudiet Psykologi og kommunikasjon lærer du alt det grunnleggende og vi trekker i tillegg frem mindre kjente kapasiteter som fremmer helhetlig tenkning og sammenhengen mellom kropp og psyke.

 

 

Treårig utdanning innen urtemedisin, ernæring og biologisk medisin

De tre studieretningene hos SBM inneholder en kombinasjon av nettstudier, kurs, foredrag, veiledning og praktisk trening. Det meste kan gjøres hjemmefra.

 

 

Registrer deg for nyheter på epost HER

 

Se menyen øverst på siden for alle Tonergardens tilbud