Utgivelser

 

Symbiose Forlag ble dannet i 2019 og har flere utgivelser på gang:

 

 

Lærebok i faget Naturmedisinsk grunnutdanning

 

Vi ønsker å knytte til oss flere fagpersoner som kan være bidragsytere. Det gjelder både tekster innen det generelle/filosofiske og innen de spesifikke retninger og terapiformer som hver og en kan mye om. Boken er under arbeid.
Planen er utgivelse i 2020/21 det blir et verk som skal kunne benyttes både innen naturmedisinske utdanninger i hele Skandinavia og innen feks sykepleie og andre helsepersonell-utdanninger som orienterende. Er du en vi kan kommunisere videre med angående dette, ta kontakt
HER

 

 

Lærebok i biologisk medisin

Denne boken er under arbeid.

 

 

Lærebok i Symbiose- og immunterapi

Denne boken er under arbeid

 

 

Har du spennende stoff som bør gis ut eller gode innspill til pågående arbeid, ta kontakt!