Utgivelser

 

Her vil det komme en oversikt over forlagets utgivelser - både bøker, kompendier, artikkelsamlinger og linker.

 

Har du noe å bidra med/stoff du ønsker å gi ut, hører vi gjerne fra deg!

 

Symbiose Forlag ble dannet i 2019 og har flere utgivelser på gang:

 

Lærebok i faget Naturmedisinsk grunnutdanning

Vi ønsker å knytte til oss flere fagpersoner som kan være bidragsytere. Det gjelder både tekster innen det generelle/filosofiske og innen de spesifikke retninger og terapiformer som hver og en kan mye om.
Planen er utgivelse i 2020/21 det blir et verk som skal kunne benyttes både innen naturmedisinske utdanninger i hele Skandinavia og innen feks sykepleie og andre helsepersonell-utdanninger som orienterende. 
Er du en vi kan kommunisere videre med angående dette, ta kontakt HER

 

Lærebok i biologisk medisin

Denne boken forfattes av Anne Victoria Heiberg, Carl-Erik Farnes m.fl. og er under arbeid.