Urtemedisin

 

Treårig utdanning i urtemedisin

 

 

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier. Du kan starte i dag!

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at du skal være trygg og rutinert allerede ved starten av din nye karriere. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov. 

 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen. Studierådgivning underveis via epost/Skype/telefon/oppmøte. 
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på. Vi har også en Facebookgruppe for studenter og kursdeltagere.

 

Ved full utdanning er alle nettstudier, kurs og eksamener inkludert i prisen.

 

Klikk på det enkelte fag for mer info:

 

Studieplan/pensum

 

Del I

Urtemedisin I nettbasert

Grunnmedisin nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning nettbasert

Urtemedisin grunnkurs

Naturmedisin grunnkurs

Anlegge urtehage og permakultur kurs 

Produksjon av urtepreparater kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret 

Fremmøte: 11 dager

 

Del II

Ernæring I nettbasert

Psykologi I nettbasert

Urtemedisin del II nettbasert

Ernæring workshop kurs

Psykologi, kommunikasjon, bevisstgjøring kurs x 2

1. hjelpskurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Fordypningsoppgave temavalg

Fremmøte: 10 dager

 

Del III

Pasientsikkerhet nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

Journalføring/strategi   kurs

Klinisk urtemedisin kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis

Fremmøte: 18 dager

 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis

 

Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium og det aller meste gjør du hjemmefra.

 

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold. Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

 

 

Hvordan jobber man innen urtemedisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med urtemedisin. Det er også andre arbeidsområder hvor urtemedisin som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av produkter til helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

 

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere innen urtemedisin!

 

 

Pris og påmelding 

 

 

Ønsker du å ta en prat før du bestemmer deg? Kontakt oss HER 

 

Se neste infomøte om utdanningene HER

 

Studiepersonell HER

 

Om skolen HER

 

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER