Urtemedisin I

12 måneders nettstudium deltid

 

Herbalisme/urtemedisin er studiet av botanikk og bruk av planter beregnet til medisinske formål. Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og slik tradisjonell medisin er fortsatt mye praktisert i dag. Moderne medisiner benytter mange planteavledede forbindelser som grunnlag for  farmasøytiske legemidler. De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om planters helende egenskaper vil være en god investering for fremtiden enten du vil benytte urter i hjemmet eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver.

 

Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om urtemedisin

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Innleveringsoppgaver til hver modul

Teoretisk eksamen på  nett. Studiebevis/diplom

 

Dette studiet passer til

* Alle som er interesserte i urtenes virkning på helse og velvære

* Del av utdanning til naturterapeut i fytoterapi/fytoterapeut/herbalist

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen urtemedisin

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Kokker og kantinepersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i urtemedisin

 

 

Pensum:

 

Urtemedisinens historie og filosofi

I denne delen presenteres den grunnleggende filosofi og det holistiske behandlingspinsipp for urtemedisinen. Faget inneholder de forskjellige filosofiske retninger som har preget vestlig urtemedisin oppigjennom årene, og forklarer utviklingen af urtemedisin i vesten siden middelalderen. Videre introduserer modulet den moderne urtemedisinske forståelse og behandlingsfilosofi.

 

Urtemedisinens grunnfag

Dette fag presenter nivå 1 Materia Medica i forhold til kroppssystemer og egenskaper. Urterne omtales i forhold til deres terapeutiske forskjeller og spesifikke aksjoner og indikasjoner. Urtene forklares både i en behandlingskontekst og i forhold til deres botaniske beskrivelse, virksomme innholdsstoffer, farmakologi, terapeutiske egenskaber, anvendelse, dosering og folklore. Denne viten gir et helhetsinntrykk av de presenterte legeurtenes helbredende potensiale og danner en strukturert forståelse for materia medica som et terapeutisk redskap. I undervisningen legges det også vekt på lokale legeurter og de mest populære i den moderne vestlige urtemedisinske praksis.

 

Botanikk

Kjennskap til urternes botaniske aspekt er et viktig element i viten om urternes egenskaper og karakter. Modulet gjennemgår plantenes morfologi, som er et nødvendig redskap for at kunne bestemme planter i naturen. Dessuten inneholder modulet lære om utvikling og anvendelse av botanikkens systematikk, hvor planter grupperes etter sine morfologiske og biokjemiske karakteristikker. De studerende utarbeider et herbarium bestående av 50 medisinske urter. Botanikkfaget gir de nødvendige forutsetninger for denne oppgven..

 

Farmakognosi

Farmakognosi er læren om urtenes kvalitet og fysiske egenskaper (utseende, lukt, smak) og anvendelsen i fremstilling av preparater. Man lærer å kunne gjenkjenne en medisinsk urt og bedømme dennes kvalitet. Det presenteres også en beskrivelse av teorier og metoder for fremstilling af urtepreparater, sammen med en gjennemgang av de kvalitetskontroll metoder som anvendes i moderne prepratproduksjonsprosesser.

 

Dosologi & toksikologi

Urtepreparatdosering avhenger av mange forskjellige faktorer og varierer fra legeurt til legeurt og fra individ til individ. Nogle planter indgives i høje doser for at udøve deres effekt, mens det for andre lægeurter gælder, at høje doser er unødvendige og til tider direkte skadelige for helbredelsesprocessen. Modulet giver et indblik i doseringsovervejelser og introducerer hvordan dosering kan anvendes som et terapeutisk redskab. Der gennemgås også teorien bag interaktion mellem urter, samt mellem urter og medicin.

 

 

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til.

 

Til hver modul er der en studievejledning på dansk til læsning af materialet, som er dels bøger som er i publikation og dels særlige udgivet publikationer rettet mod studiet. Studievejledning og ekstra materiale (som ikke er pensum) vil blive  præsenteret på vores e-learning portal. Efter at den studerende har gennemgået modulet, skal der svares på en opgave, som også forgår på e-learning portalen. 

 

Studiet er normeret til ett år deltid og afhængige af de studerendes øvrige kundskab til sundhedsvidenskab, naturmedicin mm skal der beregnes 5-10 timer pr uke. Totalt 520 timer.

Det er hensigten at de studerende tilegne sig et bredt fundament indenfor urtemedicin igennem studiet, fra en bred faglig tilgang – historisk, filosofisk, botanisk, såvel som naturvidenskabelig. Den viden kan anvendes til at supplerer de studerendes nuværende kendskab til urterne eller til at danne et solidt fundament for yderligere studier. Det er ingen formelle opptakskrav. 

 

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift.  Det kan du lese om under Studiepersonell HER

Seks moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" (multiple choice) på nett og det er fullt mulig med flere forsøk. Eksamen går på tid og avtales med skolen når du er klar for det. Da får du mer info om de tekniske detaljene.

 

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. 

Totalpris kr 9.990. Vi har også tilbud om delbetaling.

Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller så kjøper du 10 ekstra mnd for kun kr 3.000.

 

Du mottar brukernavn og passord når du har kjøpt studiet og kan da logge deg inn i studieportalen ved å gå til siden For studentene HER Rådgivning får du over e-post ved behov.

 

Bøker og kompendier som er obligatorisk pensum, de fleste med dansk tekst og noen med norsk tekst får du oversikt over på forespørsel og ved påmelding. Kostnaden vil ligge på totalt rundt nkr 2.000 og alle kan fås i nettbutikken.

 

Velkommen til Studium i urtemedisin!

 

Påmeldingsskjema Studium i urtemedisin I

 

Planlegger du å bli fytoterapeut/herbalist? Da kan du lese mer HER

Ønsker du å ta en prat før du bestemmer deg? Kontakt oss HER 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin (SBM)