Urtehagen

På Tonergarden har vi en urtehage med 8 bed. Den vedlikeholdes av skolens kursdeltagere og studenter og vi høster til gårdens arrangementer.

 

Vi arbeider også med en permakulturpark med vann, bekk, stier og bro. Her skal både barn og voksne oppleve naturens mangfold og lære om planter gjennom opplysende skilter underveis.

 

Mer info og bilkder kommer snart.