Psykologi

Studium i psykologi

 

Grunnstudium

12 måneders nettstudium deltid

Oppgaver til hver modul

Teoretisk eksamen

Studiebevis/diplom

 

Psykologi, kommunikasjon og psykiske lidelser.

Du lærer all basic og vi trekker i tillegg frem ikke så kjente kapasiteter som fremmer helhetlig tenkning og sammenhengen mellom kropp og psyke.

 

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier. Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig, totalt 520 t. Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider.

 

Studiet passer for/karrieremuligheter:

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Alle som arbeider ut fra "profesjonell samtale"

* Fagjournalister innen psykologi og kommunikasjon

* Lærere i helsefag

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Private som ønsker å tilegne seg kunnskaper i psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon

 

Om studiet

Studiet gir en generell innføring i faget psykologi, historisk bakgrunn og de ulike retningene som psykoanalyse, behaviorismen, kognitiv, humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi. Studiet gir kunnskap om utviklingspsykologi, personlighetsutvikling, kognitiv og emosjonell utvikling, utvikling gjennom sosiale prosesser samt stress og motivasjon.

 

Innføring i psykiske lidelser som depresjon, angst, stemningslidelser, psykotiske tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og atferdsforstyrrelser –  i lys av den bio-psyko-sosiale forståelsesmodellen.

Innføring i  grunnleggende kommunikasjonsforståelse – og teori med vekt på det relasjonelle og profesjonelle møtet mellom mennesker.

Studiet søker å gi en helhetlig forståelse av psykologifaget ved å vise sammenhengen mellom fysiske, psykiske, sosiale og  spirituelle forhold som virker gjensidig inn på hverandre og skaper psykisk helse eller uhelse, samt    gi forståelse av kommunikasjon og viktigheten av det mellommenneskelige møtet både profesjonelt og privat.

 

Studiet 

kvalitetssikres av godt utdannet fagpersonell med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Oppdelingen i moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ"  og det er fullt mulig med flere forsøk. 

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. 

Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller tar noen måneder ekstra for en mindre tilleggssum. Rådgivning over epost ved behov.

 

Pensum 

Studiet er tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring, og er oppdatert med den nyeste kunnskapen innen feltet. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer.

Studiet er normert til ett år og avhengig av studentenes øvrige helse- og sykdomslærekunnskap må det påberegregnes ca. 30 – 80 timer for hver modul. 

Hensikten med studiet er at studenten tilegner seg et fundament innenfor psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon fra et bredt faglig ståsted – historisk, filosofisk, helhetlig såvel som naturvidenskapelig. Kunnskapen kan brukes til å supplere studentens nåværende kjennskap til faget eller til å danne et solid fundament for ytterligere studier.

 

Studiet er tilrettelagt av Liv Fjell-Sørensen som er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med fordypning i barne – og ungdomspsykiatri, diplomert samtalecoach i psykosyntese og biopat. Se mer om henne HER

 

Totalpris kr 9.990. Vi har også tilbud om delbetaling. Bøker kommer i tillegg. Pensumliste ved oppstart og på forespørsel.

 

Påmeldingsskjema Studium i psykologi TRYKK HER

 

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

 

Se også kurset Psykologi, kommunikasjon, bevisstgjøring som linker til dette studiet HER

 

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin