Medlemsskap

Terapeutmedlemsskap: Kun kr 590 pr år

Inkluderer

* Oppføring i terapeutoversikten og markedsføring av denne i sosiale medier

* Oppføring i FUBs oversikt over foredragsholdere/undervisere som tar oppdrag

* Rådgivning ism praksis

* Tilgang til nyttige skjemaer, info om lovverk osv

* Fri adgang til Høstseminaret (to hele dager, verdi kr 900) med foredragsholdere, utstillere, faglig oppdatering og sosialt samvær

* Kompendiet Klinikkdrift av biopat A. V. Heiberg. Verdi kr 290

* 10% rabatt i gårdsbutikken på Tonergarden

 

Opptakskrav: Relevant utdanning i en retning innen biologisk medisin. Innmelding med forbehold om godkjent utdanning.

Fytoterapeuter SBM, Ernæringsterapeuter SBM og Utøvere av biologisk medisin SBM er garantert medlemsskap.

Biopater med diplom fra en av skolene i skandinavia er garantert medlemsskap.

Fytoterapeuter med diplom fra Urteskolen i Danmark er garantert medlemsskap.

Søknad med tdanningsdokumenter sendes på epost til fub@tonergarden.no

 

Meld deg inn i FUB  HER

 

 

Med vennlig hilsen

Faglig forum for Utøvere av Biologisk mediin - FUB

 

 

*Prisene inkluderer ikke forsikring. Terapeutene blir ikke fritatt for mva i sine tjenester gjennom Brønnøysundregisteret.