Fennikel olje eterisk

Fennikel olje eterisk

Pris fra 81,00 NOK

Anvendelse:

Kosmetik
Virker sammentrækkende og varmende.
Velegnet til fedtet og moden hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

 

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af knuste frø fra Foeniculum vulgare. 
Levnedsmiddelkvalitet.

 

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.
Ingrdients: Foeniculum Vulgare Fruit Oil

 

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp.