Immunologi

Immunologi

579,00 NOK

stk.

NB, VENTETID PÅ DENNE BOKEN: NY UTGAVE KOMMER I ÅRSSKIFTET 2019/20 og blir sendt ut så snart den ankommer vårt lager.

 

Forfatter: Bjarne Bogen, Ludvig A. Munthe

 

Informasjonen er pedagogisk presentert med gjennomførte virkemidler: a) Temabokser i starten av hvert kapittel som gir et en kort innføring i kapitlets innhold, b) kortfattet og presis tekst med figurhenvisninger, c) over 390 figurer med figurtekster, d) klinikkbokser hvor sykdommer med relevans til immunsystemet presenteres, og e) dyppdykk-bokser hvor den interesserte leser finner fordypningsstoff, f) resymébokser som oppsummerer de viktigste poengene i teksten i hvert kapittel. Boken har fått en ny layout, og alle figurene er forbedret siden første utgave.

Det er laget et helt nytt kapittel om regulatoriske T-celler, informasjon om denne nyoppdagede celletypen integreres også i en rekke av de andre kapitlene. Spennende nyoppdagede gener som AID og AIRE omtales, og deres betydning for immunsystemets funksjon og regulering gjennomgås. Det er tatt med ny informasjon om blant annet plasmacytoide dendrittiske celler, Toll-lignende reseptorer og aktivering av dendrittiske celler.

Læreboken har som mål å gi medisinerstudenter en norsk bok i immunologi som de kan benytte gjennom hele studiet. Boken inneholder tilstrekkelig basal immunologi til å få en forståelse av hvordan immunsystemet fungerer. Den kliniske immunologien dekker blant annet infeksjonsimmunologi, allergi, autoimmune sykdommer, transplantasjoner, kreftimmunologi og medfødte immunsviktsykdommer. I tillegg omtales blodtypeserologi og transfusjonsmedisin. Boken inneholder også kapitler om munnhulens immunologi og komparativ immunologi. Antistoffbaserte måleteknikker, som er blitt så viktige for mange disipliner, gis separat omtale. 

Selv om boken primært er skrevet for medisinstudenter vil den også kunne brukes av studenter innen helsefag som biologi, odontologi, veterinærmedisin, bioingeniørfag, sykepleierfag etc.

Et utkast til førsteutgaven mottok TanoAschehougs fagbokpris i 1998.

 

Sider 320
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215010939
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 213
Salgsdato 17.10.2007