Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis

Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis

599,00 NOK

Hvordan kan vi forstå kommunikasjon mellom mennesker? Kan kunnskap om kommunikasjon bidra til å forbedre profesjonell praksis? 

stk.

Mellom ordene handler om møtene mellom profesjonsutøvere og brukere av tjenester. Det finnes mange forskjellige profesjoner i helse- og sosialfeltet og i pedagogisk virksomhet med mange ulike oppgaver. En fellesnevner for å utvikle en profesjonell praksis er å utvikle gode relasjoner og å snakke med mennesker på gode og hjelpsomme måter. I dette profesjonelle arbeidet står samtalen sentralt; samtaler med brukere, klienter og pasienter, samtaler med barn og deres foresatte og samtaler mellom fagfolk og kollegaer.

Del 1 introduserer et grunnleggende kommunikasjonsperspektiv. Del 2 fordyper seg i systemisk kommunikasjonsteori og går i dybden på begreper utviklet av Gregory Bateson. Del 3 har fokus på profesjonell praksis.

Forfatterne henvender seg direkte til sosionomer og barnevernpedagoger, vernepleiere og sykepleiere, lærere og førskolelærere og inviterer til egne refleksjoner underveis i lesingen.

 

Forfattere: Per Jensen, Inger Ulleberg 
Utgivelsesår: 2011
344 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205397385