Skrivemuskler

Skrivemuskler

299,00 NOK

En metode i kreativ skriving for klasseromsundervisning og skrivesirkler, personer med skriveutfordringer og diagnoser og undervisning i norsk som andrespråk

stk.

Håndboken Skrivemuskler av Petra von der Fehr er skrevet for arenaer der det undervises i skriving. Bokens metode er enkel, trivelig og resultatorientert, og kan umiddelbart tas i bruk, uansett nivå.

Du som er i ferd med å gå i gang med å undervise i kreativ skriving, kan med fryd forestille deg den fabelaktige overfloden av historier og tekster som det kommende arbeidet vil generere. Det vil bli deg som tilrettelegger landingsstripen der historiene treffer bakken, noen med vidd og eleganse, andre med et brak.

Boken gir også en konkret strategi for å få elever til å bestå avgangseksamen i norsk i den videregående skolen. Fremgangsmåten er spesielt tilrettelagt for arbeid med elever som har ulike skriveutfordringer.

 

De fire målgruppene:

Norsk som andrespråk

Å praktisere kreativ skriving i norskundervisningen kan få språkopplæringen til å akselerere. Den eneste forutsetningen for å få utbytte av metoden er at elevene kan nok norsk til å skrive noen setninger.

Klasseromsundervisning

Når elevene fristilles fra skriving som skal evalueres, dannes det et intermesso som kan brukes til å styrke selve skrivingen, noe som indirekte kan forbedre elevenes senere målbare skrivearbeider.

Skriveutfordringer og diagnoser

I små grupper, og i en-til-enundervisning, med elever som har skriveutfordringer eller ulike diagnoser, er det å bygge selvtillit i skrivesituasjonen grunnleggende. Med dette som mål har jeg gjennom flere år undervist i øvelser i kreativ skriving, noe som har gitt gode resultater for de aktuelle elevene.

Skrivesirkler

For å bruke musikksjargong: Det å skrive sammen med andre kan minne litt om å jamme. Deltagerne vet at de skal skrive, men ikke hva, og det er også uvisst hvem som kommer til å dra virtuose soloer denne kvelden.

 

146 sider, heftet med klaffer. Vekt: 311 g., størrelse: 241/172X9mm. ISBN 978-82-691035-0-2

 

Kurs

Petra von der Fehr kurser lærere gjennom BroAschehoug. Ellers ta kontakt for oppdrag i grunnskolen, den videregående skolen, kursing for norsk som andrespråk, oppstart av skrivesirkler eller andre egendefinerte forespørsler. Kontaktinfo HER

 

Petra von der Fehr er forfatter med to tidligere publiserte romaner: Jeg må ha nye klær nå (2000), Kjæledyrkonsulenten (2002). Begge Tiden Forlag. Hun har holdt workshops i kreativ skriving gjennom en årrekke. I den videregående skolen arbeidet hun med minoritetsspråklige elever, elever med skrivesperrer og med skoleklasser. Hun har turnert med Den kulturelle skolesekken på ungdomsskoler. Per i dag kurser von der Fehr lærere i å bruke kreativ skriving i norskundervisningen, samt andre lignende oppdrag.