Jul i Nord-Odal

Jul i Nord-Odal

100,00 NOK

2017:

For 28. året på rad er Jul i Nord-Odal i salg. Redaksjonen presenterer i år den mest innholdsrike utgaven hittil, med 36 bidrag fordelt på 132 sider. Som vanlig inneholder heftet lokalhistoriske artikler, dikt, noveller og intervjuer.

«Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder». Dette sitatet er hentet fra humoristen og satirikeren Fredrik Stabels faste spalte i Dagbladet for mer enn en mannsalder siden. Stabel har selvsagt rett; det vi også kaller makrokosmos – universet – rommer det aller meste. Det kan vi også si om mikrokosmos, som gjerne brukes om mennesket og dets innerste mysterier. Årets «Jul i Nord-Odal» speiler ikke bare det store verdensrommet, men også dype menneskelige tanker og følelser i tillegg til skildringer av mer hverdagslige hendelser før og nå.
 
Redaksjonen er spesielt glad for å kunne presentere både svært unge og godt voksne skribenter. De formidler flere virkeligheter; flere tidsbilder og flere tolkninger av så vel nåtid som fortid. Historien er i kontinuerlig forandring etter hvert som årene går. Derfor er det viktig å skrive, lese og ikke minst reflektere over hvordan historie, tradisjon og virkelighet oppfattes og tolkes i ulike aldersgrupper. Våre etterkommeres historie er annerledes enn vår, slik vår historie er annerledes enn våre forfedres.
 
Observante lesere vil registrere at vårt faste innslag «Tilbakeblikk på året vi har lagt bak oss» er mer omfangsrikt enn tidligere. Det skyldes det enkle og gledelige faktum at det i 2017 har vært en større aktivitet enn noensinne både i næringslivet, i kommunen og ikke minst i frivillige lag og foreninger i bygda vår. Dette prøver vi å fange opp. Spalten fungerer som et årlig supplement til kulturminnelagets bok «Der er en bygd ...». 
 
Jon Utheim har tradisjonen tro hatt ansvaret for forsiden, mens Rune Nor har bidratt med andre illustrasjoner.

Redaksjonen takker alle bidragsytere, annonsører (svært mange av dem har vært helt siden starten i 1990) og ikke minst alle våre lesere som spanderer en hundrelapp på heftet vårt. Dere er alle viktige støttespillere for det mangfoldige kultur- og idrettslivet i Nord-Odal.

Inntektene av salget går som i alle tidligere år til idretts- og kulturminnearbeid i Nord-Odal.

 

 

2016:

Nå lanseres den 27. utgaven av det populære tidsskriftet.

— Vi er i år spesielt glade for å kunne presentere to unge bidragsytere. Victoria Nor og Sarah Mellemløkken Haugen har skrevet hver sin novelle. Vi håper at flere av bygdas ungdommer setter seg ved tastaturet og lar skrivelyst og fantasi utfolde seg, sier Gunnar Nygård på vegne av redaksjonen.

Fra innholdsfortegnelsen, med hele 26 bidrag, trekker Nygård ellers fram Øyvind Krogsruds artikkel om Leif Saugnes. Den nå 90 år gamle størjebygdingen trosset lese- og skrivevansker i ungdommen og dro til hovedstaden hvor han etter hvert gjorde stor suksess som kjøpmann. Han er fortsatt en svært aktiv person.

Hans Otto Glomsås har bidratt med en artikkel i forbindelse med Odal Sparebanks 140-årsjubileum i 2017, og han har også skrevet om nordodølinger i Seattle, USA. Øvrige eksterne skribenter i årets utgave er Halvor Haukerud, Ole Kristian Såheim og Edel Rudshaug Sæther.

 

Marit Nybakk er inne i sitt siste stortingsår. Hun portretteres etter over 30 år som folkets representant på Løvebakken. Ingegerd Tronbøl fortsetter sin serie med fløterhistorie, denne gang om Mørkå-vassdraget.

Redaksjonen synes også det er artig å kunne omtale en katalog over registrerte biler i Glåmdal i 1962. Ut fra denne har Asgeir Østli laget en oversikt over alle biler som var eid av nordodølinger dette året. Denne oversikten, sammen med bilder av noen av bilene, finner du på nettsidene til Nordre Odalen Kulturminnelag.

Jon Utheim har tradisjonen tro hatt ansvaret for forside-illustrasjonen, mens Rune Nor har bidratt med tegninger.

Årets redaksjon har foruten Gunnar Nygård bestått av Ola Erik Tangen, Hans Ludvig Fredheim, Bengt Ringvold, Ingegerd Tronbøl, Bjørn O. Andersen, Asgeir Østli og Steinar Bjørnstad. De benytter anledningen til å takke alle annonsørene for uvurderlig støtte. Inntektene av salget går som i alle tidligere år til idretts- og kulturminnearbeid i Nord-Odal.

 

GRATIS FRAKT: Nettbutikken spanderer fraktkostnadene for Jul i Nord-Odal :-)