Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

459,00 NOK

stk.

Vi har gode metoder for å forebygge, påvise og behandle infeksjonssykdommer. Likevel er disse sykdommene et stort helseproblem; de er svært vanlige, og de er smittsomme. I 4. utgave av Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem.

Boken er kortfattet, skrevet i et forståelig språk, og små historier fra virkeligheten gjør stoffet levende.
Siden den første utgaven kom ut i 1997, har denne tilnærmingen gjort kunnskap om infeksjonssykdommer lett tilgjengelig og spennende. Leseren får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. 

Den nye utgaven av Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommerer utvidet med et nytt kapittel om mikrobegenetikk, og de andre kapitlene er grundig oppgradert i henhold til den store utviklingen som har skjedd innenfor medisinen de siste årene. 
Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer er egnet for studenter og yrkesaktive innenfor alle helseprofesjonene.

Trygve Tjade er spesialist i medisinsk mikrobiologi og overlege ved Fürst Medisinsk Laboratorium. Han har bakgrunnn fra blant annet Nasjonalt folkehelseinstitutt, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus. Tjade har lang undervisningserfaring i helsefag på universitet og høgskole.

 

Bok, 2013, 366 sider, Fagbokforlaget. Forfatter Trygve Tjade.