Patologi - Menneskets sykdommer

Patologi - Menneskets sykdommer

539,00 NOK

stk.

Boken inneholder både generell patologi – grunnleggende fellesstrekk ved sykdommer i ulike organer og strukturforandringer i celler og vev, og en fremstilling av den spesielle patologien – hvert organssystems sykdommer og sykdomsmekanismer. Kunnskapen er et nødvendig fundament for videre studier innenfor diagnostikk, behandling og pleie av syke. Boken passer spesielt godt for høyskolenes sykepleiestudium og andre helsefagutdanninger.

Denne andre utgaven inneholder en oppdatert faktadel og mange nye illustrasjoner. Strukturen er noe endret, og i et nytt kapittel omtales sentrale arbeidsmåter og metoder i moderne patologisk-anatomisk diagnostikk.

 

Forfatter Bjørn Inge Bertelsen

Gyldendal, 285 sider, 2014