Naturmedisinsk grunnutdanning

12 mnd nettstudium  deltid

Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om naturmedisin

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Spørsmålsbesvarelser og Innleveringsoppgaver på nett

Teoretisk eksamen på  nett. Studiebevis/diplom

 

Dette studiet passer til

* Alle som er interesserte i naturmedisin

* Del av utdanning til naturterapeut 

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen naturmedisin

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i naturmedisin

 

 

Studiet inneholder fire moduler:

 

Naturmedisinens historie og filosofi

 

Naturmedisinsk sykdomslære

 

Naturmedisinske terapiformer

 

Naturmedisin i verden i dag

 

 

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til.

Til hver modul er der en studievejledning til læsning af materialet, som er dels bøger som er i publikation og dels særlige udgivet publikationer rettet mod studiet. Studievejledning og ekstra materiale (som ikke er pensum) vil blive  præsenteret på vores e-learning portal. Efter at den studerende har gennemgået modulet, skal der svares på en opgave, som også forgår på e-learning portalen. 

 

Studiet er normeret til ett år deltid og afhængige af de studerendes øvrige kundskab til sundhedsvidenskab, naturmedicin mm skal der beregnes 5-10 timer pr uke. Totalt 520 timer.

Det er hensigten at de studerende tilegne sig et bredt fundament indenfor urtemedicin igennem studiet, fra en bred faglig tilgang – historisk, filosofisk, botanisk, såvel som naturvidenskabelig. Den viden kan anvendes til at supplerer de studerendes nuværende kendskab til urterne eller til at danne et solidt fundament for yderligere studier. Det er ingen formelle opptakskrav. 

 

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift.  Det kan du lese om under Studiepersonell HER

 

Fire moduler med studieveiledninger, multiple choice-spørsmål og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" (multiple choice) på nett og det er fullt mulig med flere forsøk. Eksamen går på tid og avtales med skolen når du er klar for det. Da får du mer info om de tekniske detaljene.

 

Du mottar brukernavn og passord når du har kjøpt studiet og kan da logge deg inn i studieportalen ved å gå til siden For studentene HER Rådgivning får du over e-post ved behov.

Bøker og kompendier som er obligatorisk pensum får du oversikt over på forespørsel og ved påmelding. Alle kan kjøpes i nettbutikken. Det vil i tillegg være kompendier som medfølger studiet.

 

Totalpris kr 9.990. Vi har også tilbud om delbetaling.

 

Velkommen til Naturmedisinsk grunnutdanning.

 

 

Påmeldingsskjema nettstudier

 

 

Ønsker du å ta en prat før du bestemmer deg? Kontakt oss HER