Innmelding FUB

Medlemsskap i FUB

Medlemsskapet løper til det sies opp. Frist 1. desember for kommende kalenderår. Terapeutmedlemmer, husk å sende inn studiebevis på epost.