Holistisk Forbund

Hedmarkgruppen informerer:

 

 

Velkommen til landsdekkende HØSTTREFF

 

Lørdag/søndag 7.-8. september 2019

 

For medlemmene i HoF og alle andre som ønsker å delta.

 

Programmet vil inneholde

 

* Åndelig verksted v/Jostein Odland

Litt om filosofien for Åndelig verksted: Åndelig mangfold og at vi er unike og forskjellige i hva som fenger oss med det alternative og spirituelle, er positivt. Det finnes ingen fasit, det enkelte menneske er den som vet hva som føles rett for en. Vi får ahaopplevelser av hverandres åndelige inspirasjon, engasjement og ståsted, som i seg selv skaper en positiv og utviklende prosess for alle involverte. Dette viser erfaringen med åndelig verksted, så langt, og man føler man er blant venner man kan snakke med om det som opptar en, og man blir møtt.

 

* Bryllupsritualene i Holistisk forbund v/Tittin Foss Haneborg og Trond Rehn

 

* Holisme i medisinen v/biopat Anne Victoria Heiberg

 

* Kan tro krenke barn? v/Kari Bansal, leder i HoF

 

* Om veganisme

 

* Om miljøvern

 

* Om det filosofiske aspekt ved livssyn

 

* Middag og sosialt samvær og musikk lørdag kveld

 

Mer info om foredrag og foredragsholdere kommer snart.

 

 

Tidsskjema 

 

Lørdag 

11.00-12.00: Fremmøte

12.00-12.45: Åndelig verksted

12.45-13.00: Pause

13.00-13.45: Bryllupsritualer

13.45-15.00: Pause

15.00-15.45:

15.45-16.00: Pause

16.00-16.45:

16.45-17.00: Oppsummering

19.00: Felles middag, sosialt samvær, musikk

 

Søndag

09.30-10.00: Fremmøte

10.00-10.45: Holisme i medisinen

10.45-11.00: Pause

11.00-11.45:

11.45-13.00: Felles lunsj

13.00-13.45:

13.45-14.00: Pause

14.00-14.45: Åndelig verksted

14.45-15.00: Oppsummering, avslutning

 

Det blir tilgang på kaffe/te/forfriskninger hele dagen. 

 

Medlemmer kr 500. Ikke-medlemmer kr 800. Bli medlem HER

 

Påmelding til HoF: sekretaer@holisme.no


Les mer om Holistisk Forbund
HER

 

Registrer deg på Facebookarrangementet HER

 

 

Velkommen til

Tonergarden, Tonerroa 171, 2133 Gardvik. Nord-Odal sør i Hedmark.


Her finner du frem, bestiller overnatting etc.: 
http://tonergarden.no/besoeksinfo1/

 

 

Med forbehold om endringer i programmet.

 

 

 

Hva er holisme?

 

Det greske ordet holos, som betyr hel, er grunnstammen i ordet holisme. Livssynet har fire grunnsteiner:

  • Tanken om at alt i universet henger sammen, altså utgjør en helhet.                        
  • Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
  • Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og derved respekt for det enorme mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes .
  • Holisme innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; det vi si for oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden.

 

 

Hedmarkgruppen kom i gang på Tonergarden 28. januar 2019 med leder Kari Bansal og sekretær Patrik Svanström tilstede.

 


www.holistisk-forbund.no