Grunnmedisin

Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære

 

Vårt 12 måneders deltidsstudium i anatomi, fysiologi og sygdomslære + mikrobiologi er særlig udviklet for terapeuter og andre, der ønsker at have et solidt fundament i de sundhedsvidenskabelige fag.

Teksterne har udgangspunktet i spørgsmålet: hvad behøver den moderne terapeut for at kunne færdes i den nutidige terapeutiske verden? Det grunnmedisinske pensum introducerer de studerende til alle de nødvendige kundskaber der skal til for at kun arbejde som en kompetent og sikker behandler  eller i annen relevant sammenheng. Det har aldrig været vigtigere for en terapeut at have en omfattende forståelse af sundhedsvidenskabens budskab. Informationsteknologi har haft en stor indflydelse på klienternes forståelse af deres tilstand og i den moderne verden, evnen til at kunne formidler og kommunikerer med både patienter og andre sundhedsprofessionelle kendetegner en engageret og kompetente behandler. Med kommunikation i øjet, på vores studium præsenterer vi de studerende for både de almindelig og de latin medicinske udtryk.

 

Internettundervisning er præsenteret i 15 hovedmoduler, hvor de fleste hovedmoduler er opdelt i to undermoduler. I undermodulerne gennemgås der anatomi og fysiologi i den ene undermodul og sygdomslære i den anden modul. Hver modul dermed giver en grundig forståelse af kroppens hovedfunktioner og kropssystemer, den tilhørende anatomi og fysiologi samt sygdomslære. Der er også to introduktionsmoduler der præsenterer fagets sprog og introducerer de vigtige aspekter af biokemi, der danner grundlaget for forståelsen af fysiologi. Til hvert modul er der en læseplan og opgaver, der findes også undervisningsvideoer med forklaringer af nogle bestemte emner. I modulerne om bevægeapparatets anatomi anvendes der over 230 billeder for at præsenterer knoglestruktur og 100 interaktive billeder for at præsenterer musklerne. Knogleanatomi billederne er skabt fra de berømte tegninger udført af Henry Gray. Billederne har været digitaliserede og renset ved brug af moderne billedebehandlingsteknologi og resultaterne er enestående.

 

Fagemnerne opdeles således:

Modul I - Introduktion til Anatomi & Fysiologi

Modul II - Introduktion til Sundhedsvidenskab

Modul III - Cellelære

Modul IVa - Vævslære

Modul IVb – Vævs sygdomme

Modul Va - Hormonsystemet

Modul Vb - Sygdomme relateret Hormonsystemet

Modul VIa – Nervesystemet

Modul VIb - Sygdomme relateret Nervesystemet

Modul VIIa - Stofskiftet

Modul VIIb - Stofskiftesygdomme

Modul VIIIa- Blodet Kredsløbet og Lymfesystemet

Modul VIIIb - Sygdomme relateret Blodet Kredsløbet og Lymfesystemet

Modul IXa - Luftvejen

Modul IXb - Sygdomme relateret Luftvejen

Modul Xa – Urinvejen

Modul Xb - Sygdomme relateret Urinvejen

Modul XIa - Fordøjelsessystemet

Modul XIb - Sygdomme relateret Fordøjelsessystemet

Modul XIIa - Immunsystemet

Modul XIIb - Immunsystemsygdomme

Modul XIIIa - Vitaminer og mineraler

Modul XIIIb - Sygdomme relateret til Vitaminer og mineraler

Modul XIVa - Kønsorganerne

Modul XIVb - Kønssygdomme

Modul XVa - Sanseorganerne

Modul XVb – Sygdomme relateret til Sanseorganerne

Modul XVI - Skelettet og Knoglerne

Modul XVIIa – Skeletmusklerne

Modul XVIIb – Bevægeapparatsygdomme

 

Det er multiple choice oppgaver etter hver modul og så en samlet eksamen, alt over internett. Vi anbefaler at du setter av 10-20 studietimer pr uke. Totalt 900 t.

Pensum i anatomi og fysiologi er på dansk. Pensum i sykdomslære og mikrobiologi er på norsk

 

Totalpris kr 9.990. Vi har også tilbud om delbetaling.


 

Påmeldingsskjema Grunnmedisin TRYKK HER

 

Påmeldings- og betaligsbetingelser HER