Bli fytoterapeut

 

Bli Fytoterapeut SBM

 

gennom vårt studium som gjøres i ditt eget tempo. 

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier.

Du kan starte i dag!

 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap.

Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

 

 

Studieplan

Studium i urtemedisin I nettbasert

Studium i urtemedisin del II nettbasert

Studium i ernæring I   nettbasert

Studium i psykologi nettbasert

Grunnmedisin   nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Anlegge urtehage   kurs

Permakultur   kurs

Produksjon av urtepreparater   kurs

Ernæring workshop kurs

Herbarium   kurs

Biopati grunnkurs

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

(kun for terapeutstuderende)

Førstehjelp   kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring   kurs

Klinisk urtemedisin   kurs

(kun for terapeutstuderende) 

Journalføring/strategi   kurs

(kun for terapeutstuderende) 

Høstseminaret (årlig oppsamlingsseminar)  kurs

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis 

(kun for terapeutstuderende) 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM

 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker.

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Pensumliste sendes ved oppstart og på forespørsel. 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

Standard gjennomføringstid er 3 år. Totalpris kr 88.740. Vi har også tilbud om delbetaling. Du forlenger studietiden ved behov, for et mindre beløp.

 

Hvordan jobber man som fytoterapeut?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med urtemedisin. Det er også flere andre arbeidsområder hvor fytoterapi som kompetanse er verdifullt. Feks som produsent/selger av urteprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister og lærere innen helsefag.

Ta kontakt hvis du ønsker et rådgivningsmøte pr telefon eller fremmøte før du melder deg på.

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere som fytoterapeut SBM!

 

Påmelding fytoterapiutdanningen HER

 

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

 

Studiepersonell HER

 

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin