Fytoterapeut

En yrkesutdanning:

 

Bli Fytoterapeut/herbalist SBM

 

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier. Du kan starte i dag!

 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov. 

 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som terapeutstudent skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen. Studierådgivning underveis via epost/Skype/telefon/oppmøte. Pensumliste (boktitler) sendes ved oppstart og på forespørsel. 

 

Utdanningen til Fytoterapeut SBM gir tilgang til skolens nettgruppe for terapeutstudentene hvor du kan diskutere og knytte kontakter.
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på.
Vi har også videoopptak av foredrag som dere vil få tilgang til. 

 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

Standard gjennomføringstid er 3 år. Pris kr 90.000 inkl. alle nettstudier, kurs, praksis, eksamener etc. 

 

Hvordan jobber man som fytoterapeut?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med urtemedisin. Det er også flere andre arbeidsområder hvor fytoterapi som kompetanse er verdifullt. Feks som produsent/selger av urteprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister og lærere innen helsefag.

 

Ønsker du å ta en prat før du bestemmer deg? Kontakt oss HER 

 

 

Studieplan/pensum

 

Del I

Urtemedisin I nettbasert

Grunnmedisin nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning nettbasert

Biopati grunnkurs 

Anlegge urtehage kurs 

Permakultur kurs 

Herbarium kurs 

Produksjon av urtepreparater kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret 

Totalt

1.940 studietimer, 3 x 3 kursdager (fre-søn)

 

Del II

Ernæring I nettbasert

Psykologi I nettbasert

Urtemedisin del II nettbasert

Ernæring workshop kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring kurs

1. hjelpskurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Fordypningsoppgave temavalg

Totalt

1.560 studietimer, 3 x 3 kursdager (fre-søn)

 

Del III

Pasientsikkerhet nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

Journalføring/strategi   kurs

Klinisk urtemedisin kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis

40 timer (stipulert) repetisjon/forberedelse teoretisk eksamen

2 x 5 dager praksis

Totalt

160 studietimer, 4 x 3 kursdager (fre-søn), 2 x 5 kursdager (praksis)

100 timer fordypningsoppgave

200 timer egen praksis, 50 inleveringer cases

 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis, 5-10 timer

 

Tilsammen

Studietimer inkl fordypningsoppgave: 3.760

Kursdager: 40

Egen praksis: 200 timer

 

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere som fytoterapeut SBM!

 

Påmeldingsskjema til fytoterapiutdanningen TRYKK HER

 

Studiepersonell HER

 

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin