FUB betalingsbetingelser

Innmeldings- og betalingsbetingelser FUB

 

Terapeutmedlemsskap

Innmelding er bindende. Dette med forbehold om godkjent utdanning for terapeutmedlemsskap.

Oppsigelse skal skje innen 1. desember for kommende kalenderår.

Dette er ikke en medlemsforening med godkjenning for momsfritak, forsikring osv men en gruppe for utøvere som ønsker faglig kommunikasjon og markedsføring samt for studenter og støttespillere.

 

Deltager påmelding til Høstseinaret

Bindende påmelding. Ingen refusjon. Plassen kan videreselges.

Kan også betales i nettbutikken.

 

Utstiller påmelding til Høstseminaret

Bindende påmelding. Ingen refusjon. Plassen kan videreselges.

FUB kan betjene standen, dele ut info osv hvis rep ikke kan møte.

 

Faktura sendes fra post@norurt.no til oppgitt epostadresse med 7 dagers forfall.

Uteblitt betaling gir kr 70 for 1. purring og kr 70 for 2. purring før ubetalte krav videresendes til Totalinkasso AS.