FUB betalingsbetingelser

Innmeldings- og betalingsbetingelser FUB

 

Innmelding er bindende. Dette med forbehold om godkjent utdanning for terapeutmedlemsskap.

Faktura sendes fra post@norurt.no til oppgitt epostadresse med 7 dagers forfall.

Uteblitt betaling gir kr 70 for 1. purring og kr 70 for 2. purring før ubetalte krav videresendes til Totalinkasso AS.

Oppsigelse skal skje innen 1. desember for kommende kalenderår.

Dette er ikke en medlemsforening med godkjenning for momsfritak, forsikring osv men en gruppe for utøvere som ønsker faglig kommunikasjon og markedsføring samt for studenter hos SBM og støttespillere.

Påmelding til Høstseinaret er bindende. Ingen refusjon. Plassen kan videreselges.