Foreninger og lag

Da vi flyttet til Nord-Odal i 2016 ønsket vi å bli kjent med våre nye sambygdinger og ta del i det lokale livet. Da var foreninger og lag veien å gå! Her har vi fått nye venner og blitt kjent med bygdas mange tilbud og arrangementer. Så bli med i en forening eller tre, du også :-)

 

Forening/lag tema                                     webside
     
DNT Odal

odal.dnt.no

LHL Nord-Odal

https://www.lhl.no/lokallag/hedmark/lhl-nord-odal/

Mental Helse Nord-Odal

www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/hedmark/lokallag/nord-odal

Mo Sanitetsforening   www.sanitetskvinnene.no/?template=foreningssok
Nord-Odal Hagelag      www.hageselskapet.no/hedmark/lokallag/nord-odal-hagelag/
Nord-Odal Idrettslag

www.no-il.no

Nord-Odal Pensjonistforening

www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10014024-nord-odal-pensjonistforening

Nord-Odal Sanitetsforening   www.sanitetskvinnene.no/?template=foreningssok
Nordre Odalen Kulturminnelag www.kulturinnelaget.no
Odal Bygdekvinnelag  

www.bygdekvinnelaget.no/lokallag/odal-bygdekvinnelag

Odal Husflidslag   www.husflid.no/lokallag/hedmark/lokallag/odal_husflidslag
 

 

 

Registrering av forening/lag TRYKK HER (kommer snart)