Ernæring II

12 måneders nettstudium deltid

Ernæring med en helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Oppgaver og eksamen utføres på internett 

Studiebevis/diplom

Man må ha bestått del I for å starte.

Del av utdanning til ernæringsterapeut

 

 

 

Studiet er delt inn i 5 hovedemner:

Blodsukker og diabetes

Overordnede emner

Blodsukkerproblemer, insulinresistens, diabetes I og II. Overvægt/fedme. Inflammation.

 

Mål og kundskaber

Have kendskab til type 1 og type 2 diabetes og kunne kende forskel på disse

Kunne skabe en hensigtsmæssig kost og livsstil til type-2 diabetes

Kende til insulinresistens og syndrom X og kunne sammensætte en hensigtsmæssig kost hertil

Kunne om inflammation og hvilken kost der er antiinflammatorisk og hvilken er pro-inflammatorisk

Kunne sammensætte en blodsukkerstabiliserende kost

 

Sygdomme i skelettet

Overordnede emner

Knogler, opbygning, nedbrydning, næringsstoffer og kosttilskud

 

Mål og kundskaber

At du kender til knogle sundhed og knoglenedbrydning

At du kender de risikofaktorer der spiller ind ved osteoporose

At du kan forebygge osteoporose

At du kan bruge ernæring, urter og tilskud ved gigtlidelser

 

Hjerte-kar og leverens funktion

Overordnede emner

Hjertekar-sygdomme (forhøjet kolesterol, for højt blodtryk, åreforkalkning etc.)

Risikofaktorer for hjerte-karsygdomme

Leverafgiftning

Leveren og kolesterol

Homocystein

 

Mål og kundskaber

At du kan forebygge og behandle hjerte-karsygdomme med ernæring og relevante kosttilskud, fx åreforkalkning, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, forhøjet homocystein, blodprop)

At du ved hvordan leveren arbejder og afgifter – og dens rolle i forhold til kolesterol. Forståelse for leverens fase 1 og 2 og vide hvorledes du får leveren til at arbejde optimalt

At du kan sammensætte en hjerte-venlig og forebyggende kost

 

 

Immunforsvaret

Overordnede emner

Immunforsvaret

Risikofaktorer, herunder nedsat immunforsvar, oxidativ stress, miljøfaktorer

Kost og livsstil til at forebygge en rekke sykdommer.

Lindring af eventuelle bivirkninger ved annen behandling

 

Mål og kundskaber

At du kender til immunforsvarets opbygning og opgaver

At du har viden om immunforsvaret og kan vejlede om kost og kosttilskud, der styrker immunforsvaret

At du ved, hvad der dræner – og hvad der styrker immunforsvaret

At du kender til, hvorledes cancer og andre immunsykdommer udvikles

Generelt at kunne forebygge disse ved hjælp af kost og livsstil

At du har viden om den almindeligste cancer hos kvinder, brystkræft – og kan hjælpe med at forebygge

At du ved hvilke risikoaktorer der er for udvikling af kroniske sykdommer.

At du kan lindre eventuelle bivirkninger af annen medisinsk behandling.

At du har viden om hormoner og kan tilbyde kost og kosttilskud, der balancerer hormonerne

 

Fertilitet og graviditet

Overordnede emner

Årsager til manglende fertilitet

En sund graviditet

Graviditetsgener

 

Mål og kundskaber

At du kender årsager til manglende fertilitet

At du med kost og kosttilskud kan hjælpe til øget fertilitet

At du kan sammensætte en optimal kost til gravide

At du kan lindre eventuelle graviditetsgener

 

 

Pensum 

Studiet er tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer i dagens Skandinavia.

 

Studiet er bygget opp av Eva Lydeking-Olsen som er en kjent dansk ernæringsteraput, forfatter og forsker. Hun har godkjent Anne van der Merwede som fagkonjsulent. Merwede videreutvikler dette faget og holder også kurser i ernæring for oss. Se mer om henne under studiepersonell HER

 

Til hver av de 5 modulene er der en studievejledning til læsning af materialet, som er dels bøger som er i publikation og dels særlige udgivet publikationer rettet mod studiet. Studievejledning og ekstra materiale (som ikke er pensum) vil blive  præsenteret på vores e-learning portal. Efter at den studerende har gennemgået modulet, skal der svares på en opgave, som også forgår på e-learning portalen. 

 

Studiet er normeret til ett år deltid og afhængige af de studerendes øvrige kundskab til sundhedsvidenskab, naturmedicin mm skal der regnes med 5-10 timer pr uke, totalt 520 t.

Det er hensigten med studiet at den studerende tilegner sig et bredt fundament indenfor ernæring og kosttilskudd, fra en bred faglig tilgang. Den viden kan anvendes til at supplerer de studerendes nuværende kendskab til ernæring eller til at danne et solidt fundament for yderligere studier. 

Det er ingen formelle opptakskrav til del I. 

 

 

Studiet 

kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget 

og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Fem moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" (multiple choice)  og det er fullt mulig med flere forsøk. 

 

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. 

Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller tar noen måneder ekstra for en mindre sum pr mnd. 

 

Du mottar brukernavn og passord den dagen du ønsker å starte og finner all nødvendig informasjon, studieveiledninger og oppgaver i vår studieportal.

Rådgivning over e-post ved behov.

 

Bøker

Obligatorisk pensum vil være på dansk, norsk og engelsk. 

 

Litteraturliste sendes ut til påmeldte og på forespørsel.

 

Totalpris kr 9.990. Vi har også tilbud om delbetaling.

Påmeldingsskjema Studium i Ernæring II TRYKK HER

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

Du kan også ta full utdanning til ernæringsterapeut HER

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin