Ernæringsterapeut

En yrkesutdanning:

 

Bli Ernæringsterapeut SBM

 

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier

 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med ernæringsterapi som redskap.

 

 

Studieplan

 

Del I

Ernæring I nettbasert

Grunnmedisin nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning nettbasert

Biopati grunnkurs 

Anlegge urtehage med grønnsaker og nyttevekster kurs

Permakultur kurs

Produksjon av matvarer kurs

Lage godterier kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Totalt antall kursdager: 3 x 3 dager (fre-søn)

 

Del II

Urtemedisin I nettbasert

Psykologi I nettbasert

Ernæring del II nettbasert

Ernæring workshop kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring kurs

1. hjelpskurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Særoppgave temavalg

Totalt antall kursdager: 3 x 3 dager (fre-søn)

 

Del III

VEKS fag   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

Journalføring/strategi   kurs

Klinisk ernæring kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis

Totalt antall kursdager: 3 x 3 dager (fre-søn)

2 x 5 dager praksis

50 inleveringer cases

 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Ernæringsterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis

 

 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som terapeutstudent skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen.

 

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Pensumliste sendes ved oppstart og på forespørsel. 

Utdanningen til Ernæringsterapeut SBM gir tilgang til skolens nettgruppe for terapeutstudentene hvor du kan diskutere og knytte kontakter.
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på.
Vi har også videoopptak av foredrag som dere vil få tilgang til. 

 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

Standard gjennomføringstid er 3 år. Totalpris kr 90.000.

 

Hvordan jobber man som ernæringsterapeut?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med ernæringsterapi. Det er også andre arbeidsområder hvor ernæringsterapi som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av ernæringsprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

 

Ta kontakt hvis du ønsker et rådgivningsmøte pr telefon eller fremmøte før du melder deg på.

 

 

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere som ernæringsterapeut SBM!

 

Påmeldingsskjema til ernæringsterapeututdanningen TRYKK HER

 

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

Studiepersonell HER

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER 

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin