Ernæringsterapeut

 

Bli Ernæringsterapeut SBM

 

gennom vårt studium som gjøres i ditt eget tempo

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier

 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen. Supervisert av spesialutdannede fagonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med ernæringsterapi som redskap.

 

Studieplan

Studium i ernæring I   nettbasert

Studium i ernæring II nettbasert 

Studium i urtemedisin I nettbasert 

Studium i psykologi nettbasert

Grunnmedisin   nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Ernæring workshop kurs 

Anlegge urtehage med grønnsaker og andre nytteplanter kurs

Permakultur   kurs

Biopati grunnkurs

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

(kun for terapeutstuderende)

Førstehjelp   kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring   kurs

Klinisk ernæringsterapi   kurs

(kun for terapeutstuderende) 

Journalføring/strategi   kurs

(kun for terapeutstuderende) 

Høstseminaret (årlig oppsamlingsseminar)  kurs

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis 

(kun for terapeutstuderende) 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Ernæringsterapeut SBM

 

Aktive fag kan påbegynnes med det samme. Les mer om innholdet ved å trykke på lenkene. Flere aktiviseres etterhvert når klare i vår nye studieportal.

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Pensumliste sendes ved oppstart og på forespørsel. 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

Standard gjennomføringstid er 3 år. Totalpris kr 88.740. Vi har også tilbud om delbetaling. Du forlenger studietiden ved behov, for et mindre beløp.

 

Hvordan jobber man som ernæringsterapeut?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med ernæringsterapi. Det er også andre arbeidsområder hvor ernæringsterapi som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av ernæringsprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

 

Ta kontakt hvis du ønsker et rådgivningsmøte pr telefon eller fremmøte før du melder deg på.

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere som ernæringsterapeut SBM!

 

Påmelding ernæringsterapeut utdanning HER

 

 

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

Studiepersonell HER

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER