Ernæring

Treårig utdanning i helhetlig ernæring

 

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier. Du kan starte i dag!

 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at du skal være trygg og rutinert allerede ved starten av din nye karriere. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med helhetlig ernæring som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov. 

 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen. Studierådgivning underveis via epost/Skype/telefon/oppmøte. 


Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på. Vi har også en Facebookgruppe for studenter og kursdeltagere.

 

Klikk på faget for mer info (ved full utdanning er alle delpriser inkludert):

 

Studieplan

 

Del I

Ernæring I nettbasert

Grunnmedisin nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning nettbasert

Hva er naturmedisin kurs

Ernæring workshop kurs

Biopati grunnkurs 

Anlegge urtehage med grønnsaker og nyttevekster kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Fremmøte: 11 dager

 

 

Del II

Urtemedisin I nettbasert

Psykologi I nettbasert

Ernæring del II nettbasert

Psykologi, kommunikasjon, bevisstgjøring kurs

1. hjelpskurs

Lage godterier kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Særoppgave temavalg

Fremmøte: 9 dager

 

 

Del III

Pasientsikkerhet nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

Journalføring/strategi   kurs

Klinisk ernæring kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis

50 inleveringer cases

Fremmøte: 18 dager

Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

 

 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Ernæringsterapeut SBM

Oppfølgingstimer turnusår (1. år i praksis)

Klinisk praksis med innlevering

 

Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium. Du kan velge å forlenge studietiden.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold. Etter fullført turnusår mottas bekreftelse på gjennomførte rådgivningstimer og konsultasjoner. 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen.

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. 
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på.
Vi har også videoopptak av foredrag som dere vil få tilgang til. 

 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Totalpris kr 90.000 ved 3 års gjennomføring og betaling i forkant (20% rimeligere enn å ta ett og ett kurs/nettstudium). Se mer om de ulike betalingsmulighetene HER

 

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere som ernæringsterapeut SBM!

 

Påmeldingsskjema til ernæringsterapeututdanningen TRYKK HER

 

Ønsker du å ta en prat før du bestemmer deg? Kontakt oss HER 

 

Se neste infomøte om utdanningene HER

Studiepersonell HER

Om skolen HER

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin