Ernæring I

12 måneders nettstudium deltid

Del 1 grunnstudium

 

Ernæring med en helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Oppgaver og eksamen utføres på internett 

Studiebevis/diplom

 

Passer til

* Alle som er interessert i kostens innvirkning på  helsen

* Del av utdanning til naturterapeut i ernæring/ernæringsterapeut/kostholdsrådgiver

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Kokker og kantinepersonell

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen biologisk medisin

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i ernæring og kosttilskudd.


 

Om studiet

Introduktion til optimal næring

Fra jord til bord, økologi, kost traditioner, hvorfor spiser vi som vi gør, holisme, sundheds-sygdoms anskuelse, forebyggelse og helbredelse, funktionel medicin.

Grundlæggende ernæring

Modeller for fornuftig sammensætning af hverdagskosten.

Tallerkenfordelingsmodellen, den sunde varierede kost anbefaling, kostpyramider  og andre modeller: Raw Food, Paleo Diet, LowCarb-HiFat; Yin-yang/makrobiotik, Syrebase-balance: fordele og ulemper.

Mikronæringsstoffer

Vitaminer, mineraler, sporstoffer, antioxidanter, frie radikaler og oxidativ stress.

Kosttilskud og brug af disse.

Makronæringsstoffer

Fedt, protein, kulhydrat, aminosyrer

Essentielle fedtsyrer (EFA), prostaglandinsyntese.

Fordøjelsen

Den sunde tarm, enzymer, den syge tarm, kroniske/akutte funktionsforstyrrelser

Tarmfloraens betydning, tarmdysbioser, parasitter og svampeproblematikker,  diagnostiske tests og fortolkning af disse.

Blodsukkerregulation

Blodsukkerproblemer, insulinresistens, diabetes I og II. Overvægt/fedme. Inflammation.

 

Pensum 

Studiet er tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer i dagens Skandinavia.

 

Studiet er bygget opp av Eva Lydeking-Olsen som er en kjent dansk ernæringsteraput, forfatter og forsker. Hun har godkjent Anne van der Merwede som fagkonjsulent. Merwede videreutvikler dette faget og holder også kurser i ernæring for oss. Se mer om henne under studiepersonell HER

Til hver av de seks modulene er der en studievejledning til læsning af materialet, som er dels bøger som er i publikation og dels særlige udgivet publikationer rettet mod studiet. Studievejledning og ekstra materiale (som ikke er pensum) vil blive  præsenteret på vores e-learning portal. Efter at den studerende har gennemgået modulet, skal der svares på en opgave, som også forgår på e-learning portalen. 

 

Studiet er normeret til ett år deltid og afhængige af de studerendes øvrige kundskab til sundhedsvidenskab, naturmedicin mm skal der regnes med 5-10 timer pr uke, totalt 520 t.

Det er hensigten med studiet at den studerende tilegner sig et bredt fundament indenfor ernæring og kosttilskudd, fra en bred faglig tilgang. Den viden kan anvendes til at supplerer de studerendes nuværende kendskab til ernæring eller til at danne et solidt fundament for yderligere studier. 

Det er ingen formelle opptakskrav til del I. 

 

Studiet 

kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget 

og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Seks moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" (multiple choice)  og det er fullt mulig med flere forsøk. 

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. 

Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller tar noen måneder ekstra for en mindre sum pr mnd. 

 

Du mottar brukernavn og passord den dagen du ønsker å starte og finner all nødvendig informasjon, studieveiledninger og oppgaver i vår studieportal.

Rådgivning over e-post ved behov.

 

Bøker

Obligatorisk pensum vil være på dansk. Kostnadene til bøker vil ligge på ca 3.500 totalt. Dette kan spres utover i studieåret.

Litteraturliste sendes ut til påmeldte og på forespørsel.

 

Totalpris kr 9.990. Vi har også tilbud om delbetaling.

 

Påmeldingsskjema Studium i ernæring I TRYKK HER

 

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

Du kan også ta full utdanning til ernæringsterapeut HER

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin