Biopatiens historie

 

Biopatiens grunnlegger er Kurt Winberg Nielsen 
 

Timeline

2018

2017

2016

2015

2014
2013 Norge blir biopatutdanningen v/Tunsberg Medisinske Skole off. godkjent som fagutdanning.
2012
2011 ABM blir en del av Tunsberg Medisinske skole.
2010
2009 ABM endrer struktur, Heiberg selger ut sin andel, Line Bernhard går inn som medeier.
2008
2007
2006 Biopathøyskolen skifter navn til Akademiet for Biologisk Medisin (ABM) da nye regler sier at kun off. godkjente høyskoler kan kalle seg dette.
2005
2004 Ny norsk biopatudanning etableres med navnet Biopathøyskolen. Lokaler i Sandvika. Eies og drives av Anne Victoria Heiberg og Fride Elisabeth Aasen.
2003
2002
2001
2000
1999
1998 Norsk avdeling oppløses og administreres fra Danmark igjen.
1997 Hanne Tidemann overtar Biopat- og urteskolen
1996
1995
1994 Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon etableres og Norsk Biopatforbund går inn som en av foreningene. Biopatforbundet "legges sovende" for å teste ut hvordan sammenslåingen vil fungere i praksis.
1993 Norsk avdeling får egne lokaler i Universitetsgaten 22/24. 
1992 Anne Victoria Heiberg ansettes som daglig leder
for norsk avdeling av Biopat- og urteskolen.
1991
1990 Den første norske klassen starter, administrert fra Danmark. Norsk Biopatforbund opprettes på initiativ av Anne Victoria Heiberg.
1989
1988
1987 Marianne Palm overtar biopatutdanningen.
1986
1985
1984
1983
1982 Regeneration - den anden vej til sundhetav KWN kommer ut.
1981 Den første biopatskolen blir etablert i København. Første klasse starter opp. Skolen drives av KWN selv.
Biopat-tittelen blir innregistrert og varemerkebeskyttet i Danmark. 

1980 Det biopatske system blir etablert gjennom  Biopatisk Selskab i København, Danmark.

1979 Analyse- og behandlingssystemet biopati blir utviklet, formulert og nedtegnet av Kurt Winberg Nielsen (KWN), dansk behandler og forfatter.

 

Informasjon til listen, send en epost til fub@tonergarden.no

 

 

 

Med vennlig hilsen

Faglig forum for Utøvere av Biologisk medisin - FUB