Biologisk medisin

En yrkesutdanning:

 

Bli Utøver av biologisk medisin SBM

 

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier. Du kan starte i dag!

 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med biologisk medisin som redskap. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

 

En terapeut innen biologisk medisin har fokus på å stimulere kroppens selvhelbredende krefter. Dette ved å tilføre biokjemisk de stoffer fra naturen som organismen kan nyttiggjøre i en helingsprosess. Behandlingen søker å rette opp årsakene til symptomene med hovedvekt på ernæring, kosttilskudd, urtemedisin, immunterapi, isopati, symbioseterapi mm.

Biologisk medisin er et internasjonalt kjent begrep som benyttes av naturmedisinere over hele verden. Det jobbes ulikt men fellesnevneren er innvortes årsaksbehandling med naturlige midler. I denne utdanningen lærer du om alle de kjente retningene og blir presentert for en rekke testmetoder og teorier som vil styrke din kompetanse som behandler.

 

 

Studieplan

 

Del I

Biologisk medisin grunnkurs

Naturmedisinsk grunnutdanning nettbasert

Grunnmedisin nettbasert

Ernæring I nettbasert

Biopati grunnkurs 

Anlegge urtehage kurs

Permakultur kurs

Produksjon av matvarer kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Totalt antall kursdager: 3 x 3 dager (fre-søn)

 

Del II

Urtemedisin I nettbasert

Psykologi nettbasert

Symbiose- og immunterapi nettbasert

Ernæring/urter workshop kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring kurs

1. hjelpskurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Særoppgave temavalg

Totalt

Totalt antall kursdager: 3 x 3 dager (fre-søn)

 

Del III

Pasientsikkerhet nettbasert 

VEKS fag   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

Journalføring/strategi   kurs

Klinisk biologisk medisin kurs

Fellesdag alle stud

Høstseminaret

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis

Totalt antall kursdager: 4 x 3 dager (fre-søn)

2 x 5 dager praksis

50 inleveringer cases

 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Utøver av biologisk medisin SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis

 

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som terapeutstudent skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen.

 

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Pensumliste sendes ved oppstart og på forespørsel. 

 

Utdanningen til Utøver av biologisk medisin SBM gir tilgang til skolens nettgruppe for terapeutstudentene hvor du kan diskutere og knytte kontakter.
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på.
Vi har også videoopptak av foredrag som dere vil få tilgang til. 

 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 

Standard gjennomføringstid er 3 år. Totalpris kr 90.000.

 

Hvordan jobber man som utøver av biologisk medisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med biologisk medisin. Det er også flere andre arbeidsområder hvor biologisk medisin som kompetanse er verdifullt. Feks som produsent/selger av naturprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalist og lærer innen helsefag.

Ta kontakt hvis du ønsker et rådgivningsmøte pr telefon eller fremmøte før du melder deg på.

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere!

 

Påmeldingsskjema til utdanningen i biologisk medisin TRYKK HER

 

Påmeldings- og betalingsbetingelser HER

Mer om biologisk medisin HER

Studiepersonell HER

Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER

 

 

Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin