Påmeldings- og betalingsbetingelser

 

for Skolen for Biologisk Medisin

 

 

GENERELT FOR ALL DELTAGELSE

Ved avkryssing for "Jeg betaler i nettbutikken", skal kursplassen betales innen 24 timer fra bestilling. Ved uteblitt betaling etter dette sendes faktura automatisk.

Ved all fakturering belastes kr 35 i fakturagebyr pr faktura.

Ved delbetaling gjelder kun faktura, ikke nettbutikk-betaling.

Fakturaer kommer på e-post fra vårt regnskapsfirma

Norurt, Tonerroa 171, 2133 Gardvik

Organisasjonsnr  981503937 

norurt@tonergarden.no

Ved for sene innbetalinger belastes kr 70 i purregebyr for 1. purring og kr 70 for 2. purring/inkassovarsel.

Etter dette sendes ubetalte krav til Totalinkasso AS.

 

 

KURS:

Bestilles i påmeldingsskjema HER

Betales i nettbutikken innen 24 t. eller med tilsendt faktura med 7 dagers forfall. Kurs langt frem i tid faktureres med forfall 2 mnd før kursstart.

Bindende påmelding. Ingen refusjon. Plassen kan videreselges.

Gjennomføring av kurs med forbehold om nok påmeldte og frafall av lærer. Varsel senest 7 dager før. kursdato. Ved avlysning refunderes innbetalte beløp.

 

 

NETTSTUDIER:

Bestilles i påmeldingsskjema HER

Betales i nettbutikken eller med tilsendt(e) faktura(er).

Bindende påmelding. Bøker kommer i tillegg.

Man er tilknyttet studieportalen i den tidsperiode som studiet er opplyst å vare. 

 

Priser

12 mnd studier: Kr 9.990 ved oppstart eller kr 990 x 12 = kr 11.880

3 mnd studier: Kr 4.000 ved oppstart eller kr 990 x 5 = 4.950

 

Inkluderer eksamen 1. gang i de fag dette er påkrevet. Hvis ikke bestått, neste eksamen(er) kr 500 pr gang.

Det gis ingen betalingspauser eller frysing av studieplass i studietiden.

Ved avbestilling innen 14 dager blir innbetalte beløp tilbakebetalt med unntak av et gebyr på kr 2.000.

Ved behov for lengre studietid kan man kjøpe ytterligere tilgang til studieportalen:

12 mnd studier: 12 ekstra mnd for kr 2000. I nettbutikken eller med faktura.

3 mnd studier: 3 ekstra mnd for kr 800. I nettbutikken eller med faktura.

 

 

TREÅRIG UTDANNING

gjelder alle studieretninger

Bestilles i påmeldingsskjema HER

Betales i nettbutikken eller med tilsendt faktura.

Bindende påmelding. Bøker kommer i tillegg.

Man er tilknyttet skolen i tre år (36 mnd) fra påmelding.

 

Pris, velg mellom

Kr 90.000: Ved oppstart.

Kr 95.100: 3 x 31.700 (ved oppstart 1., 2. og 3. år).

Kr 100.200: 6 x 16.700 (ved oppstart og hver 6. mnd).

Kr 105.120: 36 x 2.920 (ved oppstart og hver mnd).

 

Det er 20% billigere å ta inluderte nettstudier og kurs som en del av denne pakken (kr 90.000) fremfor å kjøpe ett og ett. Ved avbestilling innen 14 dager fra oppstart blir innbetalte beløp tilbakebetalt med unntak av et gebyr på kr 2.000. 

Studieavgiften inkluderer eksamen 1. gang i de fag dette er påkrevet. Hvis ikke bestått, koster neste eksamen(er) kr 500 pr gang.

Det gis ingen betalingspauser eller frysing av studieplass i studietiden. Ved behov for lengre studietid (etter 36 mnd), kr 8.000 pr ekstra 12 mnd ved oppstart eller kr 800 x 12 mnd. 

Har man fag fra før som man ønsker fratrekk for, sendes studiebevis på e-post og man mottar en oversikt over hvilke summer man eventuelt kan trekke fra. Trekket gjøres sist i studet ved avdragsordning og det regnes 80% av prisen for hvert nettstudium/kurs som fradrag.